Første inntrykk fra praksis hos Statsforvalteren

Skrevet av Yara Nieuwenhuis, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Som en del av mitt siste semester som bachelor-student i biologi på UiT har jeg valgt å ta faget BIO-2014 Praksis i næringslivet for biologistudenter, hvor biologi studenter får sjansen til å bli kjent med fagrelevante arbeidsplasser, og en profesjonell verden utenfor det akademiske miljøet som vi studenter er vant til i hverdagen.

Ved siden av min bachelor i biologi, har jeg også studert statsvitenskapelige fag. Derfor søkte jeg naturligvis praksisplass til miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Jeg startet min praksisperiode hos Statsforvalteren i februar, og skal være på kontoret 2 dager i uken. Jeg har jobbet mest med datasett av vannmålinger gjort i Pasvikelva. Pasvikelva grenser også mot Finland og Russland, noe som også gjør oppgaven internasjonalt relevant. På russisk side har det vært et smelteverk i Nikel som offisielt stengte i 2020, noe som gjør Pasvikelva til en litt spesiell vannforekomst som er undersøke. Dataene som jeg har jobbet med skal presenteres på Pasvik seminaret senere i april, og jeg får bli med dit!

Yara på kontoret

Pasvik-seminaret er et årlig seminar der miljøtilstanden i det Norsk-Russiske grenseområdet blir formidlet til lokalbefolkning og lokale politikere. Før Russlands angrep på Ukraina ble seminaret arrangert sammen med Russisk side.

I tillegg til å jobbe med Pasvikseminaret har jeg vært med på noen møter, blant annet et heldagsmøte med Miljødirektoratet.

Det har til nå vært veldig lærerikt å være på avdelingen og få følge med på hva som foregår på miljøavdelingen i de ulike seksjonene: ‘forurensning’, ‘vilt’, ‘fisk og vannforvaltning’ og ‘naturvern’. Kort sagt gleder jeg meg til å fortsette praksisperioden min på avdelingen!