Takk for meg, Polarinstituttet

Skrevet av Marianne Ishaug Liplass, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Nå er praksisperioden hos Polarinstituttet ved veis ende. Det har vært en fin tid og jeg tar med meg mange nye inntrykk og erfaringer videre.

Gjennom tiden min hos Polarinstituttet har jeg fått erfare hvordan en fremtidig arbeidshverdag kan bli. Jeg har fått et innblikk i hvordan avdelingen fungerer, ved å blant annet med å være med på avdelings- og seksjonsmøter. Det har blitt mye tid på kontoret med gjennomgang av rapporter og korrektur lesing, men også oppdatering av indikatorer på MOSJ. MOSJ er et miljøovervåkningssystem som er en del av den statlige miljøovervåkningen i Norge. Eksempler på indikatorer jeg har jobbet med er isbjørn, ismåke og bestanden av lodde i Barentshavet. Når indikatorene oppdateres får man ny data og en oppdatert tekst fra forskeren som har ansvar for indikatoren. Jeg så over om den nye dataen ble vist i grafene og kommenterte om det var noe som manglet. Deretter lastes dette opp på nettsiden, så alle som følger med på indikatorene får oppdatert statistikk.

Jeg fikk også være med på lanseringen av Fram forum 2023. Dette er et magasin hvor folk kan lese om hva som har foregått på Framsenteret det siste året. Ulike forskningsartikler presenteres her og det er en viktig kanal for formidling av arbeidet som gjøres på Framsenteret. En av artiklene handlet om plastikkforurensning i havhest (Fulmarus glacialis). Havhesten er utsatt for plastikkforurensning da den hovedsakelig finner maten sin på havets overflate (Collard et al, 2023). Denne artikkelen var ekstra spennende, da jeg har fått jobbe med forurensnings- og plastikkindikatorene i MOSJ. Da fikk jeg også være med på forskermøtene. Der ble det diskutert hvilken forurensningsstoffer det skal fokuseres på, og hvilken arter de ønsker at skal være med i MOSJ.

Bilde fra presentasjonen av Fram Forum 2023. Foto: Marianne Ishaug Liplass.

Jeg er veldig fornøyd med praksisperioden min hos Polarinstituttet. Etter endt praksis sitter jeg igjen med ny kunnskap og en forståelse av hvordan forvaltningen på Svalbard foregår. Dette kan komme godt med videre, da det er store muligheter for at jeg ønsker å jobbe i forvaltningen etter studiet. Å se mulighetene i arbeidslivet har gjort meg motivert for å ta fatt på masteren til høsten.

Jeg er takknemlig for å ha fått være en del av den fine gjengen på SMIR. Jeg må også få takke veilederne mine Louise Kiel Jensen og Therese Sigurdsen, for å ha inkludert meg i sine arbeidsoppgaver og for en fin tid. Takk for nå Polarinstituttet!