Takk for en lærerik praksis, NIBIO!

Skrevet av Simon Myrvoll Mikalsen, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Jeg skriver nå mitt siste blogginnlegg for praksisemnet for biologistudenter. Denne perioden har vært veldig lærerik og interessant. Samtidig føler jeg også at det er så mye mer å oppdage og lære. Med å være med på ulike prosjekter har jeg fått utfordret meg selv både faglig og sosialt.

Oppgavene mine har vært varierte. Noen har pågått under hele praksisen, mens andre har vært mindre dagsoppgaver. Andre ganger har jeg vært tilskuer, som for eksempel i møter som NIBIO har med andre samarbeidspartnere. Min største oppgave har vært innsamling av informasjon knyttet til elg-trekkhund-interaksjoner, i form av videomaterialer eller intervjuer. Informasjonen skal kunne danne grunnlag for veiledninger til turfolk på hvordan man skal opptre under møter med elg i naturen. Jeg har også hentet inn statistikk på hjortevilt fra bestemte regioner og perioder i Norge. Dette var i hovedsak for å studere sammenhengen mellom vegetasjonen som vokser der og hjorteviltbestandene i området. Det var også veldig artig med feltarbeid på den flotte øya Musvær. Her satte vi opp viltkamera på ulike jorder som skal stå til høsten 2023. Kameraene skal ta bilde av grågåsa som beiter der. Beitingen går dessverre utover geitebruket på øya. Bildene skal senere analyseres og brukes til å måle beiteaktiviteten til grågåsa.


Figur 1. Panoramabilde av ett av de mange jordene som er å finne på Musvær. Øya ligger godt eksponert for det åpne havet, og vinden kan derfor feie kraftig over øya til tider. Om sommeren vil øya avsløre sin flotte skjønnhet med sandstrender og frodig, irrgrønt gress.

Jeg har lært ulike ting i løpet av min tid på avdeling vilt og utmarksressurser ved NIBIO. Jeg vil spesielt trekke frem innsikten jeg har fått om hvordan en forskningsinstitusjon som NIBIO jobber med sitt samfunnsoppdrag. Jeg har også blitt utfordret på den sosiale fronten. For eksempel har jeg kommunisert med mennesker i ulike kanaler i jobben med   datainnsamlingen til interaksjoner mellom elg og trekkhunder prosjektet. Der har jeg kommunisert med alt fra Facebook-chatter til telefonsamtaler med mer strukturerte intervjuer. Disse samtalene er en del av et større datasett på elg og trekkhund interaksjoner. Dette tar meg videre til mitt neste poeng: Det har vært spesielt interessant å jobbe med store mengder data. For å kunne håndtere det har det vært viktig å jobbe systematisk og nøyaktig. Dette gjelder både hvordan man skal samle inn data, og hvordan dette kan struktureres på en hensiktsmessig måte til videre bruk.

Har du hørt utrykket «ikke se skogen for bare trær»? Det beskriver hvordan man har lett for å se seg bort i detaljene på bekostning av helheten.  Jeg husker under en forelesning i statistikk at underviseren min nevnte ordet biologisk informasjon. Det interessante er jeg opplever at flere forskere i løpet av min praksisperiode påpeker hvor viktig det er å ikke bare se tallene, men også den biologiske betydningen som ligger bak statistikken. Statistikk er selvfølgelig viktig i forskningssammenheng, men hvis man bare ser på tallene risikerer man å miste mye annen biologisk informasjon som er viktig for å tolke resultatene. Dette er noe som jeg vil ta med meg videre i min rolle som biolog.

Som biologistudent lærer vi om dyrs levemåte og økologi, noe som har vært nyttig å ha med seg i praksisperioden. Det gjør det lettere å forstå hvordan ulike faktorer, som klimaendringer, kan påvirke oss mennesker gjennom effektene det har på dyrene rundt oss. Grågåsa og elgen er gode eksempler på dette. Begge arter er i betydelig vekst i Nord-Norge. Takket være kunnskap fra økologistudiene, er det lettere å reflektere over det økologiske avtrykket som følger med disse endringene. Jeg vil også rette en takk til emnet kvantitative metoder, som har lært meg å håndtere og sortere data på en vitenskapelig måte.

Det er vemodig å tenke på at praksisperioden er over. Jeg har trivdes godt hos NIBIO. En viktig årsak er selvfølgelig gleden av å jobbe med oppgaver som er relevant for mitt fagfelt, noe som er sjelden kost for studenter. I tillegg har jeg vært heldig å komme i kontakt med utrolig mange flotte mennesker. Jeg føler på en stor takknemlighet for at gjengen på NIBIO har gitt meg frihet til å bestemme selv hvordan jeg skal løse oppgavene jeg har jobbet med. Dette er en tillitserklæring jeg ikke har tatt lett på. Spesielt vil jeg takke min arbeidsgiver Jo Jorem Aarseth og til Gabriela Wagner, som har vært veldig engasjert og opptatt av å gi meg en lærerik tid hos NIBIO.

Jeg kan absolutt si at jeg har fått en større interesse for å utforske ny kunnskap videre på universitetet etter praksisen min. Det føles samtidig veldig givende å kunne bidra i arbeid som har til hensikt å fremme bærekraftig forvaltning av naturressurser i Norge. Derfor håper jeg på muligheten til å opprettholde relasjonen jeg har med NIBIO i fremtiden også.