Det jeg sitter igjen med etter 3 ukers praksis

Skrevet av Kristine Rasmussen, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Nå har jeg gjennomført hele praksisen min hos SALT. I forrige innlegg fortalte jeg om en litteraturstudie om bunntrål som jeg skulle jobbe videre med og presentere. Det har gått veldig bra. Underveis fikk jeg brukt evnen min til å lese artikler, som jeg har tilegnet meg gjennom studiene. Det var veldig interessant å grave seg dypere inn i utfordringene med bunntrål. Når jeg presenterte det jeg fant var de på SALT veldig nysgjerrig og stilte gode spørsmål. Da var det godt å være forberedt og kunne stoffet.

En av de mulige løsningene jeg fant. Viser tråler som er bedre for havbunnen. Foto: Teknisk Ukeblad

En annen oppgave jeg jobbet videre på var å avdekke to mulige prosjekter til SALT Tromsø. Tankeprosessen min frem til de ferdige ideene besto av å lese meg opp på mulige samarbeidspartnere, og identifisere hva SALT kunne tilby av kunnskap til de ulike mottakerne. Jeg tror de like verdiene vi har hjalp meg å se ulike måter å formidle problemet med forsøpling. Ideene ble godt mottatt og jeg håper at de blir gjennomført. Ikke nødvendigvis fordi de er mine ideer, men fordi jeg føler at det vil utgjøre en forskjell i kampen mot forsøpling. Dessverre kan jeg ikke gå nærmere inn på hvilke prosjekter og samarbeidspartnere det involverer før det er iverksatt. Om ønskelig er det mulig å lese seg opp på alle pågående og tidligere prosjekter til SALT på deres nettside salt.nu.

Etter at jeg kom på ideen til prosjektet Lofoteneventyret, fikk jeg rykte på meg at jeg var den man kunne spørre om ideer til slike formidlingsoppgaver. Så jeg ble spurt om å jobbe med et lignende prosjekt, bare at det gjelder Finnmark, som heter Blått rått rabalder. Her fikk jeg igjen være kreativ, men det var research egenskapene mine som kom mest til hjelp her. Jeg fant frem to eksperimenter som jeg foreslo. Det ene gikk ut på at man kunne gjøre blomster selvlysende. Dette er noe man enkelt kan gjøre hjemme, det eneste man trenger er en hvit rose e.l., markeringstusj, vann og UV-lys. Om du ønsker å teste dette kan du klikke her. Det andre eksperimentet jeg foreslo gikk ut på å gro alger i flasker. Tanken med dette var å lære barna om de ulike faktorene som påvirker alger. Her jobbet jeg altså også litt med å koble oppgavene opp til læringsplanen til elevene.

Illustrerende bilde av selvlysende blomster. Foto: IVAFOTO/mostphotos.com

Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk gjennomføre praksisen min hos SALT, til tross for at vi måtte gjøre den litt uvanlig. Det har vært en veldig lærerik tid. Jeg har lært mye om bransjen, men ikke minst meg selv. Jeg opplever å stole mer på meg selv og mine ideer, som gir meg mot til å gå ut i arbeidslivet og tro på at det går bra. Med det vil jeg bare si takk for meg, og tusen takk til veilederen min Vilde Sørnes Solbakken, og bonusveileder Audun Narvestad. Det har vært veldig fint å bli kjent med dere og resten av den SALTe familien.