Category: Uncategorized

Målgruppen

Hvem passer tilbudet for Blues Mothers er ment som et supplement til øvrige tilbud om behandling av depresjon under graviditet og spedbarnstid (perinatal periode). Blues Mothers er en mestringsgruppe ledet av fagpersoner, men det er ikke et behandlingstilbud. Målgruppen er

Kontakt

Mestringstilbudet Blues Mothers er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, og er forankret i Familiens hus i Tromsø. Fagansvarlig og koordinator for tilbudet er Line Moldestad som også er leder av Familiens

Ressurser

Litteratur Om Blues Mothers – i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Om Blues Mothers – i Nyhetsbrev fra Norsk forening for kognitiv terapi. Nasjonale retningslinjer for depresjonsbehandling (se spesielt om barseldepresjon side 76-79). Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen: Nytt liv og trygg

Om Blues Mothers

Blues Mothers er en mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre der også barna deltar på samlingene. Det er et forebyggende lavterskeltilbud i regi av Familiens hus i Tromsø kommune. Gruppen møtes ukentlig over 10 uker med 2 timers varighet på hver samling.

Top