Om Blues Mothers

Blues Mothers er en mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre der også barna deltar på samlingene. Det er et forebyggende lavterskeltilbud i regi av Familiens hus i Tromsø kommune. Gruppen møtes ukentlig over 10 uker med 2 timers varighet på hver samling. Formålet med gruppetilbudet er å styrke kvinnenes psykiske helse og fremme tilknytningen mellom mor og barn.

Ved å møte og dele erfaringer med andre kvinner i samme situasjon, motta psykoedukasjon om nedstemthet og engstelse i forbindelse med svangerskap og fødsel, lære om kognitive mestringsstrategier, samt delta i aktiviteter som babysang, babysvømming og babymassasje, har vi erfart at kvinner som deltar i mestringsgruppen opplever stor nytte av lavterskeltilbudet.

Blues Mothers startet opp som et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet våren 2012. Etter oppstarten er det gjennomført to mestringsgrupper per år, det vil si totalt 22 grupper med 6-10 deltagere i hver gruppe. En artikkel om Blues Mothers er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2015 der kvinnenes erfaringer fra gruppetilbudet blir beskrevet.

På dette nettstedet finner dere informasjon om mestringstilbudet gjennom seks hovedtema som er:

  1. Blues Mothers
  2. Barseldepresjon
  3. Før oppstart
  4. Gjennomføring
  5. Psykoedukasjon
  6. Komme i gang

Denne nettsiden retter seg primært mot fagpersoner som er i kontakt med målgruppen av fødselsdeprimerte kvinner, og som ønsker å starte opp en mestringsgruppe i egen kommune eller helseforetak. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon om hvordan starte opp Blues Mothers. Vi forteller gjerne mer om konseptet, gruppelederrollen, samlingene osv. Dere kan også komme på besøk til oss for å lære mer mer om Blues Mothers, eller vi kan komme på besøk til dere.

Utviklingen av nettstedet er finanisert ved hjelp av fagutviklingsmidler fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Faglig ansvarlig for nettsiden er professor og psykologspesialist Catharina E. A. Wang, nåværende koordinator av Familiens hus Solveig Wallan, og tidligere leder av Familiens hus Line Moldestad. Tidligere vevkoordinator Julie Utler Gjengedal ved Formidlingstjenester/ UiT Norges Arktiske Universitet og psykolog Jana Kristin Maack har vært ansvarlige for å designe nettsiden. Vi takker UiT Norges Arktiske Universitet for å hoste nettstedet.

Samarbeidspartnere: