Målgruppen

Hvem passer tilbudet for

Blues Mothers er ment som et supplement til øvrige tilbud om behandling av depresjon under graviditet og spedbarnstid (perinatal periode). Blues Mothers er en mestringsgruppe ledet av fagpersoner, men det er ikke et behandlingstilbud. Målgruppen er nedstemte kvinner med milde til moderate depresjoner. Tilbudet er også åpent for kvinner med andre psykososiale utfordringer i den perinatale perioden. For kvinner som er alvorlig deprimerte bør det vurderes om de har tilstrekkelige ressurser til å nyttiggjøre seg mestringstilbudet, og om alvorlighetsgraden av deres depresjon vil kunne virke negativt inn på gruppedynamikken. Se også Blues Mothers/ Målgruppen.

Hvem kan lede mestringsgruppen

I Tromsø er Blues Mothers forankret som et forebyggende lavterskeltilbud på kommunalt nivå, og ledet av fagpersoner ansatt i Tromsø kommune. Våre erfaringer tilsier at Blues Mothers kan ledes av helsesøster, jordmødre, pedagoger, psykologer eller andre som har kompetanse på foreldrestøttende arbeid, gjerne i tilknytning til Familiens hus, Familiesenter eller Helsestasjon.

Blues Mothers kan også være et tiltak i spesialisthelsetjenesten på linje med Kurs i mestring av depresjon (KiD-kurs), men dette er foreløpig ikke utprøvd i Tromsø. Sentralt for Blues Mothers er fokus på ressurser, mestring og normalisering, samt fokus på å styrke samspillet og tilknytningen til spedbarna som også deltar på gruppesamlingene. Vi har erfart at Blues Mothers også kan være nettverksbyggende for kvinnene som deltar i gruppen, og på denne måten kan fungere som en selvhjelpsgruppe.

Hvor kan tilbudet avholdes

Vi har avholdt gruppesamlingene i lokalene til Åpen barnehage i Familiens hus. Tilbudet har dermed vært lett tilgjengelig og normaliserende fordi Familiens hus også har mange andre tilbud for småbarnsfamilier. I Familiens hus er det et stort møtebord, og det er områder der foreldre og barn kan oppholde seg på gulvet for lek og samspill. Leker er tilgjengelige. Det er viktig at lokalene er trivelige, slik at det er lett å skape en god stemning. En Åpen barnehage eller andre lokaler som er tilpasset lek kan egne seg til møteplass for Blues Mothers. Det er ikke nødvendig å ha et møtebord, men det må være noe kjøkkenutstyr, et spisebord og barnestoler slik at mødrene kan lage og gi mat til babyene. Det må også være stelleplasser tilgjengelig. Det er en fordel med et ekstra rom slik at mødrene kan trekke seg tilbake hvis barna er urolige eller trenger ro under måltidet.