Header bilde.

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift of rammeplan for barnehagelærerutdanning og merknader til forskriften samt Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning finner du ved å følge lenken under.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-04-12/id706946/

Kommentarer er stengt.