Header bilde.

Lønn og refusjon

Refusjon av lønnskostnader og tillegg for praksislærere gjøres i henhold til Øvingslæreravtalen Rundskriv F04/F05 – der vi har utviklet et refusjonsberegningsskjema som tar inn alle avtalevilkår, og den enkelte barnehage (ved eier/styrer) fyller inn antall studenter og uker hver praksislærer har hatt – i tillegg til praksislærers timelønn i ordinær stilling. Dette vil da utgjøre refusjon til praksislærer Det settes også opp antall uker for styrer, der avtaleverket gir en kompensasjon til styrer.

Refusjonsberegningen sendes administrasjonen ved UiT/ILP – enten ved praksiskonsulent Ole Martin Kanck eller Frank Otto Olsen.

Det gis etter kontroll av beregning en tilbakemelding til avsender om beløp m.v. er i orden. Ved små endringer/feil, korrigeres dette ved administrasjonen hos UIT – og nytt beløp, med kopi av beregningen returneres med en bekreftelse. Ved større feil eller mangler, etableres en dialog mellom UiT og styrer i barnehage.

Refusjonsberegning skal ikke gjøres eller kreves av den enkelte praksislærer.

Faktura/krav skal komme fra eierside – og det skal faktureres i EHF-format.

For arbeidsgivere (generell)

Øvingslæreravtalen (regjeringen.no)

Orientering – refusjon

Refusjonsskjema – barnehagelærerutdanningen

For private barnehager (VIKTIG ORIENTERING)

Sjekkliste for innsending av faktura

Kommentarer er stengt.