Velkommen til alumniforeningen CandiData!

CandiData er en alumniforening for alle som har fullført mastergrads-, hovedfags-, doktorgrads- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for Informatikk, UiT – Norges Arktiske Universitetet, campus Tromsø. Også alle tidligere og nåværende ansatte ved Instituttet er medlem av CandiData. Personer som ikke dekkes av ovenstående, men som har spesiell tilknytning til Instituttet, kan søke om medlemskap.

CandiData ble stiftet 3. november 1988, og har et sosialt formål der CandiData Biennalen som arrangeres i januar annet hvert år er hovedarrangementet.

Neste CandiData Biennale:
Fredag 10. januar 2020
(fredagen før Tromsø Internasjonale Filmfestival)

campus_bilde_rundekanter

facebook_45196a