Biennale 2002

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 1. mars 2002. Vi starter som vanlig med lunsj og faglige presentasjoner på Universitetsområdet på formiddagen, og fortsetter med Generalforsamling og middag på Clarion Hotel på kvelden.

Påmelding må skje innen fredag 15. februar til CandiData. Bruk epost, tradisjonell post eller fax. Påmeldingsavgfiten er denne gangen satt til NOK 400, og dette beløpet må innbetales på vår konto innen 1. mars i år. For betaling, se bakside. Påmeldingsavgiften dekker mat og noe drikke til middagen på Clarion Hotel. LUnjsen på formiddagen vil være gratis for deltakerne.

Mer informasjon og sakslite til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig på vår web-side. Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest fredag 15. februar.

Vennlig hilsen

Bjørn Thorstensen
Leder CandiData