Biennale 2004

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 20. februar 2004. Vi starter som vanlig med lunsj og faglige presentasjoner på universitetsområdet på
formiddagen, og fortsetter med generalforsamling og middag på Arktika , Polaria (ved Polarmiljøsenteret) på
kvelden.

Påmelding må skje innen fredag 6. februar til CandiData, og ønskes mottatt på e-post. Påmeldingsavgiften er
denne gangen satt til NOK 450,-, og dette beløpet må innbetales på vår konto innen 15. februar i år. For
betaling, se bakside. Påmeldingsavgiften dekker mat og noe drikke til middagen på Arktika. Lunsjen på
formiddagen vil også være gratis for deltakerne.

Mer informasjon og saksliste til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig på vår webside.
Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest fredag 6. februar.

Som før, ønsker vi å kunne informere via e-post. Det er derfor viktig at våre e-postlister er oppdatert. Vi ber
derfor at dere oppdaterer deres e-postadresser på våre hjemmesider. I tillegg ber vi om at dere kikker over
flere medlemmer i listen, og hjelper oss å oppdatere våre lister.

Vennlig hilsen

CandiData styret
v/ Sekretær Kai-Even Nilssen