Biennale 2006

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 24. februar 2006. Vi starter med lunsj og faglige presentasjoner på universitetsområdet på formiddagen, og fortsetter med generalforsamling og middag i Champagne-kantina i Teorifagbygget på Universitetsområdet på kvelden. Programmet finner du på våre hjemmesider.

Påmelding må skje innen fredag 17. februar til CandiData, og ønskes mottatt på e-post. Påmeldingsavgiften er denne gangen satt til NOK 490,-, og dette beløpet må innbetales på vår konto innen 17. februar i år. For betaling, se neste side. Påmeldingsavgiften dekker den tradisjonsrike festmiddagen med aperitif, vin til maten og café avec. Lunsjen på formiddagen spanderes av Institutt for Informatikk, UiTø og vil være gratis for deltakerne.

Mer informasjon og saksliste til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig på vår webside. Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest fredag 10. februar.

Som før, ønsker vi å kunne informere via e-post. Det er derfor viktig at våre e-postlister er oppdatert. Vi ber derfor om at dere oppdaterer deres e-postadresser på våre hjemmesider.

Vennlig hilsen

Styret i CandiData
v/ sekretær Anna-Brith Arntsen