Biennale 2010

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 22. januar 2010.

Vi starter som vanlig med lunsj og faglige presentasjoner på universitetsområdet på formiddagen, nærmere bestemt kl 12.00, og fortsetter med generalforsamling og middag på Bikuben selskapsvilla (kirkegårdsveien rett opp fra sentrum) på kvelden. Se detaljert program nedenfor.

Påmelding må skje innen fredag 15. januar til CandiData, og ønskes mottatt på e-post ‘ candidata@cs.uit.no‘. Påmeldingsavgiften er 490 kr, og må innbetales på vår konto (0530 0498 444) innen 18. januar i år. Påmeldingsavgiften dekker mat og noe drikke til middagen på Bikuben selskapsvilla. Lunsjen vil være gratis for deltakerne, den blir sponset av IFI.

Mer informasjon og saksliste til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig på vår webside. Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest fredag 15. januar.

Som før, ønsker vi å kunne informere via e-post. Det er derfor viktig at våre e-postlister er oppdatert. Vi ber derfor at dere oppdaterer deres e-postadresser via mail til candidata. I tillegg ber vi om at dere som vet om medlemmer som ikke har mottatt invitasjonen, videresender denne til dem med kopi til candidata, og dermed hjelper oss å oppdatere våre lister.

Vennlig hilsen

CandiData styret
v/ sekretær Maria Wulff Hauglann

 

Program Biennalen 2010

Klokkeslett Foredragsholder Tittel
12:00 – 13:00 LUNSJ i kantina på Teorifagbygget
13:00 – 13:15 Tore Larsen, Instituttleder IFI “Velkommen til CandiData”
13:15 – 13:45 Richard Wootton, Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) “IT og Helse”
13:45 – 14:15 Vegar Næss, Statoil “Snøhvits IT-utfordringer”
14:15 – 14:45 PAUSE med demo av Visningsveggen på IFI
14:45 – 15:15 Hans Eilif Larsen og Per Arne Engstad, Breivoll Inspection Technologies “Distribuert prosessering og analyse av inspeksjonsdata”
15:15 – 15:45 Geir Egil Myhre, Bluegarden “Økonomi for økonomer, av teknologer”
19:30 Aperitiff på Bikuben
20:00 Generalforsamling på Bikuben, m/ middag og utdeling av prisen “Den Gyldne Bug”

 

Foredragene vil foregå i auditoriet “Tabletten”, på Farmasibygget (vis a vis Realfagbygget og IFI).

Generalforsamling inkludert middag vil finne sted på Bikuben selskapsvilla.