Biennale 2012

Styret i CandiData har den glede å meddele at den neste CandiData biennalen vil bli gjennomført fredag 16. mars 2012.

Vi starter som vanlig med lunsj og faglige presentasjoner på universitetsområdet (Store aud. Realfagbygget) på formiddagen, nærmere bestemt kl 12.00, og fortsetter med generalforsamling og middag på Bikuben selskapsvilla (kirkegårdsveien rett opp fra sentrum) på kvelden. Se detaljert program nedenfor.

Påmelding må skje innen fredag 9. mars til CandiData, og ønskes mottatt på e-postcandidata@cs.uit.no. Påmeldingsavgiften er 690 kr, og må innbetales på vår konto (0530 0498 444) innen 12. mars i år. Påmeldingsavgiften dekker mat og noe drikke til middagen på Bikuben selskapsvilla. Lunsjen blir sponset av Institutt for Informatikk. Det går selvsagt an å kun komme på dagsprogrammet (inkludert lunsj), da koster det ingenting å delta, men vi vil gjerne ha påmelding så vi vet hvor mange vi skal bestille lunsj til.

Mer informasjon og saksliste til generalforsamlingen vil senere bli gjort tilgjengelig på vår webside.
Innkomne saker til generalforsamlingen må være oss i hende senest fredag 9.mars.

Vennlig hilsen

CandiData styret
v/ sekretær Maria Wulff Hauglann

 

Program Biennalen 2012

fredag 16. mars

Klokkeslett Foredragsholder Tittel
12:00 – 13:00 LUNSJ i kantina på Teorifagbygget, Hus 1
13:00 – 13:15 Tore Larsen, Instituttleder IFI “Velkommen til CandiData”
13:15 – 13:45 Margareth Hansen, San Fransisco University, USA “Social media and health care”
13:45 – 14:15 Arne-Munch Ellingsen, Telenor “NFC city”
14:15 – 14:45 PAUSE med demo av Visningsveggen på IFI
14:45 – 15:15 Daniel Stødle, Norut “Ubemannede fly”
15:15 – 15:45 Bjørn Engum, leder Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin “Hovedfag i Datafag fra 70-tallet – Hva kunne det brukes til? “
19:30 Aperitiff på Bikuben
20:00 Generalforsamling på Bikuben, m/ middag og utdeling av prisen “Den Gyldne Bug”

 

Foredragene vil foregå i Store auditoriet på Realfagbygget.

Generalforsamling inkludert middag vil finne sted på Bikuben selskapsvilla.

 

Tusen takk til våre sponsorer:

telenor-logo jupiter-logo spacetec_logo