Biennale 2018

Styret i Candidata ønsker medlemmene i Candidata velkommen til faglig program og generalforsamling fredag 12. januar 2018!

Vi starter med foredrag på Store auditorium på Realfagbygget/ IFI.

På kvelden blir det Candidata generalforsamling og festmiddag på Bikuben.

Program: 

09:30 Registrering på Realfagbygget (2. etasje, Store aud)
10:00 – 10:20 Velkommen til Biennale 2018 “Fremtiden” av Ida Jaklin Johansen, Styreleder
10:20 – 11:00 Foredrag “Deep Learning: Current state and emerging trends ” av Michael Kampfmeyer, Phd-student UiT
11:00 – 11:20 Pause
11:20 – 11:50 Foredrag “Institutt for Informatikk i vekst” av Prof. Alexander Horsch, Instituttleder IFI
11:50 – 12:30 Foredrag “Helseteknologi revolusjonerer helsesektoren” av Prof. Gunnar Hartvigsen, IFI
12:30 – 13:30 Lunsj i MAT-kantina på Realfagbygget
13:30 – 13:50 Foredrag “air:bit – en snikinnføring av koding i skolen” av Maria Wulff Hauglann & Morten Grønnesby, IFI
13:50 – 14:00 Gå bort til labyrinten (ta på godt med klær!)
14:00 – 14:15 Kick-off av UiTs 50-års jubileum v/ rektor Anne Husebekk utendørs i labyrinten
14:15 – 14:45 Jubileumskake – Candidata 30 år! Realfagbygget
14:45 – 15:25 Foredrag “Distribuerte kontrollsystemer for autonome undervannsfarkoster og droner i Nordsjøen” av Stig Johansen, Stinger Technology AS
15:25 – 16:00 Foredrag “Mottak av data fra satellitter i polar bane” av Tom Hindenes, Kongsberg Spacetec AS
16:00 Avslutning

19:00 Oppmøte på Bikuben (Kirkegårdsveien, rett opp av Kongsbakken vgs)
19:30 Candidata Generalforsamling og middag på Bikuben

Deltakeravgiften er 870 kr med betalingsfrist ut 5. januar, og dekker mat og noe drikke til middagen på Bikuben. Lunsjen og jubileums-kaken blir sponset av Institutt for Informatikk.

Følg med på CandiDatas FB-side!

Tusen takk til våre sponsorer som har gjort denne Biennalen mulig:

        

Informatikk UiT