Biennale 2020

Styret i Candidata ønsker medlemmene i Candidata velkommen til faglig program og generalforsamling fredag 10. januar 2020!

Tradisjonen tro blir det informatikkfaglige foredrag på Store auditorium på Realfagbygget/ IFI på dagen, og Candidata generalforsamling og festmiddagn på Bikuben på kvelden.

Program: 

09:00 – 09:30 Registrering på Realfagbygget (2. etasje, Store aud)
09:30 – 09:50 «Velkommen til Biennalen 2020»,  Ida Jaklin Johansen, Adisoa & Styreleder i Candidata
09:50 – 10:20 «Systemtesting av en distribuert transkodingplattform», Erlend Graff, Pexip
10:20 – 10:50 «Automatisk kategorisering av artikler på nrk.no»,  Øyvind Holmstad, NRK
10:50 – 11:10 Pause
11:10 – 11:40 «Tillit eller intelligens, eller tillit og intelligens», Dag Johansen, IFI 
11:40 – 12:00 «Status IFI», Anders Andersen, IFI
12:00 – 13:00 Lunsj i MAT-kantina på Realfagbygget
13:00 – 13:30 «Autonom tvil i samspillet mellom menneske og maskin», Stig Johansen, Stinger Technology
13:30 – 14:00 «Follow your Silicon Dreams», Stian Stryni, Neat
14:00 – 14:30 Pause
14:30 – 15:00 «Keenious – The new way of researching online», Frode Opdahl, Keenious
15:00 – 16:00 Panel
16:00 Avslutning dagsprogram
—————

19:00 Oppmøte på Bikuben Selskapsvilla (Kirkegårdsveien, rett opp av Kongsbakken VGS)
19:30 Generalforsamling, utdeling av Den Gyldne Bug og festmiddag

Deltakeravgiften er XXX kr med betalingsfrist ut X. januar, og dekker mat og noe drikke til middagen på Bikuben. Lunsjen blir sponset av Institutt for Informatikk.

Følg med på CandiDatas FB-side!

Tusen takk til våre sponsorer som har gjort denne Biennalen mulig: Pexip, Serit IT Partner TromsøDips og IFI.

Informatikk UiT