Biennale 2022

Styret i Candidata ønsker medlemmene i Candidata velkommen til faglig program og generalforsamling fredag 18. mars 2022!

Tradisjonen tro blir det informatikkfaglige foredrag på Store auditorium på Realfagbygget/ IFI på dagen, og Candidata generalforsamling og festmiddagen på Bikuben på kvelden.

Program: 

Programmet fylles ut så snart alle foredragsholdere er landet.

11:30 – 12:00 Registrering på Realfagbygget 
12:00 – 13:00 Lunsj i MAT-kantina på Realfagbygget
13:00 – 13:10 «Velkommen til Biennalen 2022», Sverre Coucheron, DIPS & Styreleder i Candidata
13:10 – 13:30 «Tromsøstudentenes Dataforening», Joachim Thomassen
13:30 – 14:00 «Status IFI», Anders Andersen
14:00 – 14:30 Pause
14:30 – 15:00 «Ei bok til inspirasjon», Ida Jaklin Johansen
15:00 – 15:30 «Skrei, fiskeri og informasjonsteknologi – henger det sammen?», Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag
15:30 – 16:00 Tore Brox-Larsen, IFI
16:00 Avslutning dagsprogram
—————

19:00 Oppmøte på Bikuben Selskapsvilla (Kirkegårdsveien, rett opp av Kongsbakken VGS)
19:30 Generalforsamling, utdeling av Den Gyldne Bug og festmiddag

Deltakeravgiften er 950 kr med betalingsfrist ut 17. Mars, og dekker mat og noe drikke til middagen på Bikuben. Lunsjen blir sponset av Institutt for Informatikk.

Følg med på CandiDatas FB-side!

Tusen takk til våre sponsorer som har gjort denne Biennalen mulig: Pexip, Norges Råfisklag, DIPS og IFI.

Informatikk UiT