Den Gyldne Bug

Den Gyldne Bug er en vandrepris

Den Gyldne Bug er en ekte forgyllet kakerlakk på et kretskort

I forbindelse med CandiData Biennalen annet hvert år, deles CandiDatas eminente pris “Den Gyldne Bug” ut under banketten på kvelden.

“Den Gyldne Bug” er en vandrepris.

Selve prisen er en forgyllet bug – en stor ekte kakerlakk fra Sør-Amerika donert til CandiData fra Institutt for Biologi på UiT. Bugen er montert på et kretskort fra en supercomputer som var i bruk på UiO på slutten av 1960-tallet og satt i glass og ramme.

Den Gyldne Bug er en vandrepris som bytter eier annet hvert år under Candidata Biennalen

Medlemmene av CandiData får anledning til å nominere kandidater til prisen, eneste kravet er at de nominerte må være medlemmer av CandiData. Utover dette kravet setter vedtektene til CandiData ingen begrensninger.

Det er styret i CandiData som til syvende og sist avgjør hvem av de nominerte som skal motta prisen.

Nedenfor er en komplett oversikt over alle prisvinnerne, samt en kort begrunnelse for tildelingen:

Årstall Navn Begrunnelse
1989 Trond Schjefstad Den første med hovedfag fra instituttet
1991 Sigmund Akselsen Den føste med doktorgrad fra instituttet
1993 Magnar Antonsen For arrangementsledelse under EurOpen
1995 Randi Karlsen Første kvinne med doktorgrad fra instituttet
1998 Terje Wold For sin etablerer virksomhet
2000 Knut Skog Første professor ved instituttet
2002 Bjørn Arne Kanck For sitt bidrag til utvikling av IT-basert næringsliv i nord
2004 Willy Jensen For sitt bidrag til oppbygging av IFI fra 1972 til 1989
2006 Dag Johansen For sitt arbeid med Fast og søkemotorer
2008 Tor-Arne Bellika For sitt arbeid med fri programvare og åpen kildekode
2010 Otto Anshus For sitt engasjement og synlighet av IFI i media
2012 Bjørn Engum For sitt bidrag til opprettelsen av Norsk Senter for Telemedisin i Tromsø
2014 Åge Kvalnes For sitt engasjement og bidrag til INF-1100 Innføring i Programmering
2016 Tore Brox-Larsen For sitt engasjement og bidrag til IFI gjennom åtte år som instituttleder
2018 Maria Wulff Hauglann For sitt engasjement og bidrag til rekruttering av nye studenter til IFI
2020 Gunnar Hartvigsen For å ha etablert Telemedisin som fagfelt i Tromsø, og for å få Norsk Senter for Telemedisin til Tromsø
2022 Tromsøstudentenes Dataforening For gjennomgående godt arbeid med rekruttering, samhold og sosiale arenaer for studentene på IFI.
2024 Anders Andersen For sitt bidrag og engasjement gjennom flere år som både instiuttleder og bidragsyter til å sette IFI på kartet.