Generalforsamling 2006

Referat fra CandiDatas niende generalforsamling
Champagne-kantina Universitetet i Tromsø, 24. februar 2006
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.00.00

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Torunn Tøllefsen ble valgt til ordstyrer. Anna-Brith Arntsen ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap og budsjett

Ordstyrer fremla revidert regnskap samt forslag til budsjett for årene 2006-2007. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Ordstyrer la framValgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som ble valgt ved akklamasjon:

Styre:
Anna-Brith Arntsen, IfI, UiTø (gjenvalg)
Wiggo Finnset, mPower AS (gjenvalg)
Nils Jakob Villmones, Kongsberg Spacetec (gjenvalg)
Gunn J. Evertsen, Norut IT (ny)
Kristina Garfjell Kantola, Dualog, (ny)

Ut av styret:
Sigurd Sjursen, Norut IT
Torunn Tøllefsen, Norut IT

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox, Norut IT som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

Sigurd Sjursen, Norut IT
Torunn Tøllefsen, Norut IT

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiData’s niende generalforsamling kl. 20.01.57

Tromsø, 29.mai 2006

Anna-Brith Arntsen
Referent