Generalforsamling 2010

Referat fra CandiDatas ellevte generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, 22. januar 2010
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.00.00

Saksliste generalforsamling 2010 (pdf)

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Terje Solvoll ble valgt til ordstyrer. Maria Wulff Hauglann ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap og budsjett

Ordstyrer fremla revidert regnskap samt forslag til budsjett for årene 2008-2009. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Ordstyrer la fram Valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer. Disse ble valgt ved akklamasjon:

Styre:

  • Terje Solvoll, Nasjonalt Senter for Telemedisin (gjenvalg)
  • Øyvind Årnes, Jupiter (gjenvalg)
  • Maria Wulff Hauglann, Institutt for informatikk, UiT (gjenvalg)
  • Silje Alfheim, EroGroup (ny)
  • Hilde Therese Lauvset Rafaelsen, Avdeling for IT, UiT (ny)

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox, Norut IT som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

  • Terje Solvoll, Nasjonalt Senter for Telemedisin (gjenvalg)
  • Øyvind Årnes, Jupiter (gjenvalg)
  • Maria Wulff Hauglann, Institutt for informatikk, UiT (gjenvalg)

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiDatas tiende generalforsamling kl. 20.00.47 (NY REKORD: 47 sekunder!!!!!)

Tromsø, 22. januar, 2010

Maria Wulff Hauglann
Referent