Generalforsamling 2018

Referat fra CandiDatas femtende generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, 12. januar 2018

Program for Candidata Biennalen 2018

Saksliste Candidata Generalforsamling 2018 (pdf-dokument)

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Ida Jaklin Johansen ble valgt til ordstyrer. Maria Wulff Hauglann ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

Ordstyrer fremla regnskapet for årene 2016-2017. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som alle ble valgt ved akklamasjon:

Styret:

  • Ida Jaklin Johansen, Adisoa, Tromsø (leder, gjenvalg, til 2020)
  • Erlend Graff, Pexip, Oslo (kasserer, gjenvalg, til 2020)
  • Bjørn Fjukstad, Dips, Bodø (styremedlem, gjenvalg, til 2020)
  • Eva Henriksen, Tromsø (styremedlem, ny, til 2022)
  • Ashenafi Zenabe Woldaregay, IFI, UiT, Tromsø (styremedlem, ny, til 2022)

Kai-Even Nilssen ved IFI, UiT ble gjenvalgt som revisor.

Til ny valgkomité ble følgende valgt:

  • Ida Jaklin Johansen (2018-2020)
  • Erlend Graff (2018-2020)
  • Bjørn Fjukstad (2018-2020)

6. Eventuelt

Endring av dato for CandiData Biennalen til fredagen før TIFF og ikke under TIFF

I oktober 2017 ble det avholdt en avstemning om å endre dato på biennalen. Resultatet fra avstemningen var å endre datoen for Biennalen til fredag 12.01.2018, altså fredagen før Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) mot tidligere fredagen under TIFF. Dette blir nå endret i vedtektene at Biennalen skal være fredagen før TIFF.

Tromsø, 20. februar 2018

Maria Wulff Hauglann,
referent