Om CandiData

bugCandiData er en alumniforening for Institutt for Informatikk ved UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Foreningen CandiData har et faglig og sosialt formål.

Hovedarrangementet for foreningen er CandiData Biennalen som arrangeres annet hvert år i januar (fredagen før Tromsø Internasjonale Filmfestival).

Hvem er medlem av CandiData?

Alle som har fullført mastergrads-, hovedfags-, doktorgrads- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for Informatikk, UiT – Norges Arktiske Universitetet, campus Tromsø er automatisk medlem av CandiData.

Også alle tidligere og nåværende ansatte ved Instituttet er medlem av CandiData.

Når ble CandiData stiftet?

CandiData ble stiftet 3. november 1988 som et resultat av jubileumsfesten i forbindelse med feiringen av den 50ende kandidaten uteksaminert ved datidens Seksjon for Datafag, Universitetet i Tromsø.

CandiData skal bidra til samhold og kontakt mellom kandidatene som er uteksaminert med en informatikkgrad fra UiT – Norges Arktiske Universitetet, campus Tromsø.