Styret

Leder
Sverre Coucheron, DIPS, Tromsø (2020 – 2024)

Kasserer
Eva Henriksen, UNN, Tromsø (2020 – 2022)

Medlemmer
Ashenafi Zenabe Woldaregay, IFI, UiT, Tromsø (2018 – 2022)
Camilla Stormoen, Norges Råfisklag, Tromsø (2020 – 2024)
Peter Munch-Ellingsen, Dualog, Tromsø (2020 – 2024)

Valgkomitè
Eva Henriksen (2020-2022)
Ashenafi Zenabe Woldaregay (2020-2022)

Revisor
Kai-Even Nilssen, IFI, UiT (2020 – 2022)