Skredseminar 24.oktober 2017: «Hvorfor er det trygt her?»

Denne kvelden er det Markus Landrø som skal stå for regien.

 

Hvorfor er det trygt, spør han

De som ferdes i fjellet vinterstid stiller seg ofte spørsmålet: Er det trygt å gå opp denne bakken og kjøre ned dette henget? Er det i det hele tatt mulig å avgjøre dette?
Med bilder og film fra reelle situasjoner forklarer Markus hvordan han går frem for å svare på disse spørsmålene.

Markus er stipendiat hos CARE. Litt om bakgrunnen hans:
Cohabitant and two Kids. Master degree from Norwegian university of sports, IFMGA- mountain guide. Author of two avalanche books and numerous articles about avalanches. In charge of the observer network for the national avalanche forecast. Phd. Research project regarding decision-making in avalanche terrain. Favorite snow – 10 cm of soft spring snow.

Kommentarer er stengt.