Skredseminar 27.februar 2018: «Comparison and classification of an Arctic Transitional snow climate in Tromsø»

I kveld får vi besøk av Paul Velsand. Han skal prate om resultatene fra mastergraden som han leverte høsten 2018 ved UiT Norges arktiske universitet.  Han jobber nå som snøskredvarsler for Wyssen Norge AS.

Kort omtale av masteroppgaven:
Det typiske snødekket i Tromsø passer ikke inn i det maritime snødekkeklimaet beskrevet i internasjonalt kjent og mye brukt litteratur om snø og snøskred. I Tromsø er vedvarende svake lag nærmest et kjennetegn for snødekket. Samtidig sier litteraturen at vedvarende svake lag er utypisk for det maritime snødekkeklimaet.

I masteroppgaven min har han gjort to ting:

  • Sammenligna en kystlokalitet med en lokalitet lenger unna åpent hav for å se om maritime snødekkeklima i det hele tatt eksisterer i Tromsø
  • Forsøkt å plassere et typisk Tromsøsnødekke inn i rammeverket for snødekker, som består av et kyst-, overgangs- og innlandsklima.

Kommentarer er stengt.