Hjem

Prosjektet BYFORSK- Sustainable diverse cities: Innovation in integration (Cit-egration) har som mål at forskere, kunstnere, bedrifter, private og offentlige organisasjoner sammen skal utvikle brukbar kunnskap om hvordan vi kan skape gode mangfoldige byer.

Prosjektet eies av UIT Norges arktiske universitet. Partnere: Nordlandsforskning, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya, Bodø Røde Kors, Kirkens Bymisjon Bodø: Batteriet, Hålogaland Amatørteaterselskap/HATS, Roskilde Universitets Center, Gæstfri i Halsnæs, Tromsø Kommune, NIBIO- Norsk institutt for bioøkonomi. Samarbeidspartnere: Snakk for deg sjøl AS, PurpleDinner, ArtZone

Internasjonale nettverk: Kurator Jussi Koitela, Professor Ash Amin, University of Cambridge, UK og Afa S. Dworking SPHINX Organization

BYFORSK-prosjekt fra Norges Forskningsråd 2017-2021