BYFORSK-samling i Oslo

Cit-egration var en av seks prosjekter som deltok på den aller første nettverkssamlingen i BYFORSK-satsingen til Norges forskningsråd.  Seminar var i Oslo 18. januar, i lokalene til Design og Arkitektur Norge (DOGA). Tema for samlingen var presentasjon av  BYFORSK prosjektene samt refleksjon rundt mulig overlapp mellom de ulike prosjektene.

– Det skal skje mye spennende og viktig forskning på bærekraftig byutvikling i de kommende årene, forteller Anniken Førde som deltok på seminaret fra Cit-egration. – I tillegg til vårt prosjekt med fokus på mangfoldige byer og innovasjon i integrering, skal det forskes på urban dyrking, ledelse for grønn omstilling, ’sharing neighbouthoods’ og mer til. På seminaret diskuterte hvordan vi kan få til synergier og kunnskapsdeling mellom prosjektene, og vi vil arbeide sammen om å utvikle metoder for samskaping av kunnskap om den bærekraftige byen.  ​

 

 

You may also like...