3 masteroppgavestipend

Nord universitet og UiT- Norges arktiske universitet utlyser masteroppgavestipender tilknyttet prosjektet Cit-egration. 

Masteroppgavestipendene utbetales som utdanningsstipend, og er ment å dekke kostnader som studentene har med masteroppgaven, f.eks. i forbindelse med datainnsamling. Hvert stipend er på kr 25.000,‐

Nord universitet:

Masterstudenter kan være med å studere ulike initiativ som kan skape samhandling på tvers av kulturelle forskjeller. Stipendet vil tematisk være rettet mot frivillighet i endring. Last ned hele beskrivelsen her

Søknadsfrist er 1. juni. Ta gjerne kontakt med seniorforsker Tone Magnussen (Tma@nforsk.no) dersom du har spørsmål om stipendutlysningen.

UiT-Norges arktiske universitet:

Vi du søke masterstipend i sosiologi eller samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og er interessert i integrering? I forskningsprosjektet Mangfoldige byer: innovasjon i integrering lyser vi ut inntil 2 masterstipend a 25 000 om hvordan kan vi leve sammen i byer med økt immigrasjon og større kulturelt mangfold. Last ned beskrivelsen her

Søknadsfrist er 15. april. For nærmere informasjon kontakt UiT Norges arktiske universitet: prosjektleder, Marit Aure, professor, sosiologi, ISV/HSL, marit.aure@uit.no, Anniken Førde, førsteamanuensis, anniken.førde@uit.no, eller Torill Nyseth, professor, torill.nyseth@uit.no, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, ISV/HSL

Foto: Øyvind Hunstad Ballari.

You may also like...