Vi skal på festpill

Under Festpillene i Nord-Norge i Harstad skal prosjektet delta i programmet med tre aktiviteter.

26. og 27. juni. Broderiworkshop: Broderiworkshop med kunstner Marsil Andelov Al-Mahami. Verkstedene tilrettelegger for at folk kan møtes og bli kjent på tvers av etnisitet og andre forskjeller og utforsker samvær gjennom broderi som kunst. Påmelding og mer info her: http://festspillnn.no/nb/program/2018/broderiworkshop

26. juni.  Kunst som krysskulturell dialog:  I dette seminaret deler kunstnere, kulturarbeidere og deltakere i kunstprosjekter erfaringer med kunst i flerkulturelle miljø. Vi spør om det skjer noe i kreative prosesser som kan hjelpe oss å leve med mangfold og forskjeller og hva dette ‘noe’ eventuelt kan være. Anniken Førde, UIT vil lede dialogen som vil bestå av korte innlegg som følges av samtale mellom deltakerne i et panel og med åpning for innspill også fra andre som er tilstede. Les mer her: http://festspillnn.no/nb/program/2018/kunst-som-krysskulturell-dialog

27. juni. Vernissasje: Broderi i felleskap: Utstilling av broderi fra broderiworkshopen stilles ut sammen med broderier fra Tromsø og Bodø. Marsil Andelov Al-Mahamid og deltakere fra broderiworkshopen gir et innblikk i hva som kan skje når folk broderer sammen. Les mer her:  http://festspillnn.no/nb/program/2018/vernissasje-broderi-i-felleskap

You may also like...