Fortellerworkshop

Fire immigranter og fire innfødte, fra 21-80 år, har gjennom fire workshop arbeidet fram en forestilling basert på historier fra egne liv. Workshopen ble ledet av instruktør Klaus Løkholm Berglid. Fortellingene spant seg seg fra det dramatiske til det humoristiske, fra gamle dager til samtiden, og fra varme land til det kalde nord.

Det ble avsluttet med en åpen forestilling på Cafe Globus i Tromsø med 50 publikummere som i tillegg til fortellingene fikk varm suppe og muligheten til å dele dine historier i mindre grupper rundt bordet etterpå.

Tips til andre:

  1. Ha en klar start og slutt på prosjektet.
  2. Bruk en instruktør til å jobbe fram forestillingen og til å lede workshopene.
  3. Ta personlig kontakt med deltakerne til prosjektet. Tenk på spredning i alder, kjønn og nasjonalitet.  Ikke ha for stor gruppe, åtte til ti deltakere er et fin antall.
  4. Bruk tid på å jobbe fram den gode fortellingen. Bruk tid på å bli trygg på å formidle til andre, og på god stemmebruk. Jobb med hver enkelt fortelling og tenkt på å skape en variert forestilling.
  5. Finn et lokale som er egnet for å vise fram en forestilling (lyd og lys er viktig for en god opplevelse). Bruk tid på å øve fram forestillingen.
  6. Involver gjerne publikum i etterkant for å få dem til å dele sine historier, og det å få et gratis måltid oppleves raust og hyggelig.

Prosjektet var et samarbeid Norsk Folkehjelp – Sør Tromsøya, HATS, Sadio Nor Teater og Cit-egration.

 

You may also like...