Abdalla Mohamed Ali er et av rådets faste, utvalgte medlemmer. Det kom tydelig frem i rådets konstituerende møte at eritreeren er svært opptatt av at det bør skapes flere ulike sosiale møteplasser i Tromsø.
– Møteplasser er svært viktige arenaer for å skape sosiale bånd mellom mennesker. For at vi i praksis skal kunne ha et fungerende mangfoldssamfunn, kommer det til å kreve høyere kunnskap om integrering. Det håper jeg vi kan bidra til, sier han.Integreringsrådet er opprettet av Tromsø kommunestyre og skal fungere som et rådgivende organ for kommunen. Som rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd, skal medlemmene også bidra til å bygge kunnskap om inkludering gjennom samarbeid med ulike fagmiljøer i kommunen, frivillige organisasjoner, næringslivet og innvandrerorganisasjoner.