Contact

Prosjektleder/Project Leader

Marit Aure, Professor sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
UiT Norges arktiske universitet

Tlf: (+47) 77 64 56 22
E-post: marit.aure@uit.no