Header image.

Russisk uten permer

Principal investigators: Tore Nesset, Laura A. Janda, Svetlana Sokolova, Elena Bjørgve

Project title: Russisk uten permer

Summary of the project:

Formålet med prosjektet “Min russiske reise” er å utarbeide et forskningsbasert digitalt undervisningsdesign for grunnopplæringen i russisk ved UiT Norges Arktiske Universitet. Vi tar utgangspunkt i fem premisser. Det PEDAGOGISKE premisset er å legge til rette for aktiv læring ut fra et konstruktivistisk perspektiv der vi trekker veksler på ideene om “omvendte klasserom” (“flipped classroom”). Dette innebærer at læringsdesignet vil fremelske problemorienterte læringsaktiviteter der studentene selv konstruerer sin egen forståelse. Samtidig som klasserommet fylles med slike aktiviteter, flyttes mye av den tradisjonelle informasjonsoverføringen ut av klasserommet. Det DIGITALE premisset går ut på å benytte seg av det teknologiske handlingsrommet som digitaliseringen skaper for utvikling av læringsdesign med vekt på aktiv læring. Det STUDENTSENTRERTE premisset handler om å ta utgangspunkt i studentenes situasjon og designe en regi som gjør det mulig for hver enkelt å lykkes i nå læringsmålene. Det KULTURELLE premisset innebærer å skape et læringsdesign som unngår å sementere tradisjonelle stereotypier om Russland og russisk, og som gir et oppdatert bilde av russisk kultur og språk i dag. Det LINGVISTISKE premisset er å bruke CLEAR-gruppens omfattende forskning innenfor kognitiv lingvistikk og de elektroniske ressursene gruppen har utarbeidet, som grunnlag for forskningsbasert undervisning i russisk.

Project duration: 2019 – present

Funding: Utviklingsmidler fra Result, UiT

Comments are closed.