MAJAK: Det russiske læringsfyrtårnet

Principal investigator: Tore Nesset

Project title: MAJAK: Det russiske læringsfyrtårnet

Summary of the project:

Formålet med MAJAK, som er det russiske ordet for «fyrtårn», er å forbedre undervisningen i russisk språk på BA-programmene i russisk og russlandsstudier, slik at studentene får bedre muligheter til å nå læringsmålene. Gjennom seks arbeidspakker utvikler vi et nyskapende undervisningsdesign som utnytter det digitale handlingsrommet og fremmer studentaktive læringsformer.

Les mer her: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=694783

Project team: Tore Nesset, Laura A. Janda, Svetlana Sokolova, Elena Bjørgve, våre studenter

Link to the project page: 

Project duration: 1.1.2021-31.12.2022 [Ikke helt endelig avklart ennå]

Funding: 2 millioner NOK fra UiT (strategisk utdanningsutvalg)

Key publications: forthcoming

Video:

Publisert av Tore Nesset Fredag 21. august 2020

Comments are closed.