Header image.

MAJAK: Det russiske læringsfyrtårnet

Principal investigator: Tore Nesset

Project title: MAJAK: Det russiske læringsfyrtårnet

Summary of the project:

Formålet med MAJAK, som er det russiske ordet for «fyrtårn», er å forbedre undervisningen i russisk språk på BA-programmene i russisk og russlandsstudier, slik at studentene får bedre muligheter til å nå læringsmålene. Gjennom seks arbeidspakker utvikler vi et nyskapende undervisningsdesign som utnytter det digitale handlingsrommet og fremmer studentaktive læringsformer.

Les mer her: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=694783

Project team:

 • Tore Nesset
 • Laura A. Janda
 • Anna Endresen
 • Valentina Zhukova
 • Elena Bjørgve
 • Svetlana Sokolova
 • våre studenter

Link to the project results: 

Project duration: January 1, 2021 – December 31, 2022

Funding: 2 millioner NOK fra UiT (strategisk utdanningsutvalg)

Key publications:

 • “Construxercise!: implementation of a construction-based approach to language pedagogy.” Forthcoming in the Special Issue of the Russian Language Journal (Vol. 72)
 • Flipping the classroom? From text to video in teaching Russian grammar.Forthcoming in the Special Issue of the Russian Language Journal (Vol. 72)
 • Empirically determined strategic input and gamification in mastering Russian word forms.” Forthcoming in the Special Issue of the Russian Language Journal (Vol. 72)
 • The participatory approach and student-active learning in language teaching: language students as journalists and filmmakers.” Forthcoming in the Special Issue of the Russian Language Journal (Vol. 72)

Video:

https://www.facebook.com/tore.nesset.9/posts/3538495942848747

Comments are closed.