Om Campustinget i Narvik

Campustinget i Narvik er tillitsvalgtapparatet ved UiT i Narvik som jobber for studentenes rettigheter.

Styret til Campustinget består av ni medlemmer. Av disse er det seks hovedtillitsvalgte fra hvert institutt, sammen med tre fra Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av én leder og to nestledere.

Campustinget i Narvik er uavhengig av ledelsen og administrasjonen på UiT i Narvik. Vårt hovedmål er å gjøre studiehverdagen for våre studenter ved UiT i Narvik så god som mulig. Campustinget er liste- og partiuavhengig.

På denne siden kan du finne våre vedtekter, mandattekster og protokoller fra generalforsamlingen.

Campustinget i Narvik kan kontaktes på epost: ctin@uit.no

Comments are closed.