Header image.

Archive

Campustinget i Narvik

Campustinget i Narvik er en organisasjon som jobber for studentene ved UiT i Narvik. Vi har ansvaret for tillitsvalgtapparatet, og ivaretar rettighetene til studentene ved campus Narvik. Styret til Campustinget består av ni medlemmer. Av disse er det seks hovedtillitsvalgte fra hvert institutt, sammen med tre fra Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av én leder og to Read More