Semesteravgiftsbevilgning

Bevilgning av semesteravgift skal være en åpen prosess. Bevilgningene og søknadene vil derfor gjøres tilgjengelig gjennom denne siden.

 

Som følge av at UiT stenger ned pga koronaviruset, vil fristen for å søke midler fra semesteravgiftsbevilningen til vår 2020 bli flyttet til 15.Mai sammen med fristen for å søke midler for høst 2020. Alle midlene vil dermed utbetales ved studiestart slik at klubben kan få mer nytte av dem siden de ikke har aktiviteter eller arrengementer ut dette semesteret.

 

Søknadsfrister:

Høstfordelingen 15. september og vårfordelingen 15. mars.

Endringer!! Fra og med våren 2020 er det gjort endringer i søknadsprosessen til semesteravgiftsmidlene.

Fristene for å søke om tildeleing av semesteravgiftsmidler er 15.05 for å søke om tildeling til høstsemesteret, og 15.11 for å søke om tildeling til vårsemesteret. Midlene utbetales ved påfølgende semesterstart.

For å søke for våren 2020 er fremdeles fristen 15. mars. Endringene trer inn etter denne utdelingen.

 

Total semesteravgift til fordeling i 2019:

Vårfordelingen: Kr. 100 000

Høstfordelingen: Kr. 200 000

 

Gjeldende retningslinjer for søkere og budsjettkomite:

Budsjettkomiteens retningslinjer finnes her.

Retningslinjer for søkere finnes her.

Retningslinjene ble vedtatt av styret 6. desember 2018, og tres i kraft 01.01.2019.

Retningslinjene gjelder de midler som blir avsatt fra semesteravgiften til Norges arktiske studentsamskipnads budsjettpost 79102: Støtte til studentforeninger.

 

Søke om tildeling av semesteravgiftsmidler:

Søknad om driftsstøtte klikk her.

Søknad om arrangementsstøtte klikk her.

Søknad om oppstartsmidler klikk her.

 

Søknad og vedlegg sendes til:

leder.ctin@uit.no

 

Vedtak:

Vedtak og innstilling kan ses her.

Grunnet GDPR kan vi i denne omgang ikke publisere søknadene i sin helhet.
Søknadsskjema uten personlig, og sensitiv informasjon kan ses her.

Comments are closed.