Header image.

Semesteravgiftsbevilgning

Bevilgning av semesteravgift skal være en åpen prosess. Bevilgningene og søknadene vil derfor gjøres tilgjengelig gjennom denne siden.

 

Søknadsfrister:

Fristene for å søke om tildeling av semesteravgiftsmidler er 15.0 mai for høstsemesteret, og 15. november for å søke om tildeling til vårsemesteret.

Midlene utbetales ved påfølgende semesterstart.

 

Total semesteravgift til fordeling i 2021:

Vårfordelingen: Kr. –

Høstfordelingen: Kr. –

Samskipnaden har ikke mottatt studenttallet for 2020 enda, slik at semesteravgiftsmidlene for 2021 er enda ikke beregnet.

 

Gjeldende retningslinjer for søkere og budsjettkomite:

Budsjettkomiteens retningslinjer finnes her.

Retningslinjer for søkere finnes her.

Retningslinjene ble vedtatt av styret 6. desember 2018, og tres i kraft 01.01.2019.

Retningslinjene ble revidert den 24.10.2019 der søknadsfristen for vårsemesteret ble flyttet til 15. november, og høstsemesteret til 15. mai.

Retningslinjene gjelder de midler som blir avsatt fra semesteravgiften til Norges arktiske studentsamskipnads budsjettpost 79102: Støtte til studentforeninger.

 

Søke om tildeling av semesteravgiftsmidler:

Søknad om driftsstøtte klikk her.

Søknad om arrangementsstøtte klikk her.

Søknad om oppstartsmidler klikk her.

 

Søknad og vedlegg sendes til:

leder.ctin@uit.no

 

Vedtak:

Vedtak og innstilling kan ses her.

Grunnet GDPR kan vi i denne omgang ikke publisere søknadene i sin helhet.
Søknadsskjema uten personlig, og sensitiv informasjon kan ses her.

Comments are closed.