Valg 2019

Still til valg!

Det skal gjennomføres valg til Campustinget og til Studentparlamentet i perioden 25. februar – 6. mars.

Fristen for å stille til valg er torsdag 21. februar.

Hva er Campustinget?

Campustinget i Narvik er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Narvik, og består av en leder, to nestledere og seks hovedtillitsvalgte.

Vi arbeider med mange spennende arbeidsoppgaver som gir deg er rikere studentliv. Dine rettigheter som student er vårt hovedfokus. Alle studenter skal bli hørt!

Det skal velges nytt arbeidsutvalg til Campustinget i Narvik:

  • En frikjøpt leder på heltid med funksjonstid fra 01.07.19 til 30.06.20. Leder honoreres med kr. 250 000.
  • To nesteledere med funksjonstid fra 01.08.19 til 30.06.20. Hver nestleder honoreres med kr. 25 000.

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

For mer informasjon om vervene, se Gjeldende mandattekst AU 09.05.18

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til leder? Send en e-post til leder.ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema leder CTiN
Ønsker DU å stille ditt kandidatur til nestleder? Send en e-post til leder.ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema nestleder CTiN

 

Hva er Studentparlamentet?

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved UiT, og består av 25 representanter fra hele UiT. Saker som angår fagpolitiske- og velferdsspørsmål behandles her og tas med i videre arbeid for å forme et bedre UiT. Klikk her for mer informasjon.

Hvilke verv skal velges?

  • Det skal velges en representant fra UiT i Narvik.

 

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til Studentparlamentet UiT? Send en e-post til leder.ctin@uit.no  og legg ved Kandidatskjema SP UiT

Ta gjerne turen innom våre kontorer.

Comments are closed.