Valg 2020

I perioden 2. mars til 12. mars ble det avholdt valg for nytt arbeidsutvalgt til neste års Campusting. Det var 4 kandidater til ledervervet og 6 kandidater til nestledervervet. Vi er veldig fornøyde med at studentene ønsker å engasjere seg og at det var så mange som stilte til valg! Etter en intens valgperiode hvor det var tett mellom stemmene til de ulike kandidatene, kan vi nå gratulere Campustingets arbeidsutvalg for perioden 2020/2021!

 

Den som hadde mest stemmer og som ble valgt inn som leder ble Sivert Anfeltmo.

 

De to kandidatene som hadde flest stemmer til nestledervervet var Vetle Ingerøyen og Roger Martinussen.

 

Leder trer i kraft 01.07.2020 og nestledere fra 01.08.2020.

 

Gratulerer alle tre!

 

Hvis du ønsker å stille til valg i Campustinget ved neste periode, vil dette valget skje på starten av året 2021. Mer info kommer på denne siden når det nærmer seg.

 

Hva er Campustinget?

Campustinget i Narvik er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Narvik, og består av en leder, to nestledere og seks hovedtillitsvalgte.

Vi arbeider med mange spennende arbeidsoppgaver som gir deg er rikere studentliv. Dine rettigheter som student er vårt hovedfokus. Alle studenter skal bli hørt!

Det skal velges nytt arbeidsutvalg til Campustinget i Narvik:

  • En frikjøpt leder på heltid med funksjonstid fra 01.07.20 til 30.06.21. Leder honoreres med kr. 250 000.
  • To nesteledere med funksjonstid fra 01.08.20 til 30.06.21. Hver nestleder honoreres med kr. 25 000.

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

For mer informasjon om vervene, se Gjeldende mandattekst AU 09.05.18

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til leder? Send en e-post til leder.ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema leder CTiN
Ønsker DU å stille ditt kandidatur til nestleder? Send en e-post til leder.ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema nestleder CTiN

 

Hva er Studentparlamentet?

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved UiT, og består av 25 representanter fra hele UiT. Saker som angår fagpolitiske- og velferdsspørsmål behandles her og tas med i videre arbeid for å forme et bedre UiT. Klikk her for mer informasjon.

Hvilke verv skal velges?

  • Det skal velges en representant fra UiT i Narvik.

 

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til Studentparlamentet UiT? Send en e-post til leder.ctin@uit.no  og legg ved Kandidatskjema SP UiT

Ta gjerne turen innom våre kontorer.

Comments are closed.