Header image.

Valg 2021

Resultat Valg 2021

Valgresultatene for arveidsutvalget for perioden 1.07.2021 – 30.06.2022 er nå satt.

Leder for neste års periode ble Milkyas Tsehaye Bahlbi

Nesteleder ble Gunn Torhild Hagen og Vetle Ingerøyen

Leder Campustinget i Narvik:

Leder for Campustinget i Narvik er studentenes representant utad. I tillegg til å være organisasjonens øverste ansvarlige og ansvar for daglig drift av Campustinget i Narvik. Stillingen omfatter arbeidslederansvar for organisasjonskonsulent og arbeidsutvalg. Leder skal også pådrive studentpolitisk arbeid og skal motivere og støtte studenttillitsvalgte i sitt arbeid i verv. Leder er også representant for studentene i råd og utvalg ved UiT Narvik.

Leder skal jobbe etter gjeldende mandattekst og vedtekter:

https://site.uit.no/ctin/wp-content/uploads/sites/394/2018/12/mandattekst-ctin.pdf

https://site.uit.no/ctin/wp-content/uploads/sites/394/2020/10/Gjeldende-vedteker-H20V21.pdf

Stillingen ansettes på en periode på ett år fra 1.7.2021 til 30.6.2022. Stillingen er lønnet med 250 000 kr over hele perioden, og lønnen utbetales ut i 10. perioder.

 

Nestledere Campustinget i Narvik:

Det utlyses to stillinger som nestleder i Campustinget i Narvik. De deles inn i arrangementsansvarlig og tillitsvalgtansvarlig.

Arrangementsansvarlig har ansvar for å gjennomføre arrangementer som Campustinget ønsker å gjennomføre. Dette er eksempelvis Næringslivsdagen, Verdensdagen for psykisk helse og Studiebarometeret.

Tillitsvalgtansvarlig har ansvar for de hovedtillitsvalgte med oppfølging og veiledning. Sørge for at de arrangerer og gjennomfører møter med klassetillitvalgte og instituttledere. Påse at informasjon over de tillitsvalgte er oppdatert til enhver tid.

I tillegg skal begge nestledere delta på møter og aktiviteter i regi av Campustinget i Narvik, og er leders stedfortreder og skal bidra i den daglige driften av Campustinget i Narvik.

Stillingene ansettes på en periode på ett år fra 1.7.2021 til 30.6.2022. Stillingene er lønnet med 25 000 kr over hele perioden, og lønnen utbetales ut i 10. perioder.

Nestledere skal jobbe etter gjeldende mandattekst og vedtekter:

https://site.uit.no/ctin/wp-content/uploads/sites/394/2018/12/mandattekst-ctin.pdf

https://site.uit.no/ctin/wp-content/uploads/sites/394/2020/10/Gjeldende-vedteker-H20V21.pdf

Studentrepresentant fra campus Narvik i Studentparlamentet ved UiT:

Vi søker en representant fra campus Narvik til å representere Narvikstudentene i Studentparlamentet ved UiT. Representanten skal da delta på månedlige møter i Studentparlamentet i Tromsø. Alternativt delta via digitalmøteplattform. Reise- og boutgifter blir dekt av Studentparlamentet ved UiT i forbindelse med reising til og fra Tromsø.

For mer informasjon om Studentparlamentet ved UiT: https://uit.no/om/studentparlamentet

 

Hva er Campustinget?

Campustinget i Narvik er det lokale studentdemokratiet ved UiT i Narvik, og består av en leder, to nestledere og seks hovedtillitsvalgte.

Vi arbeider med mange spennende arbeidsoppgaver som gir deg er rikere studentliv. Dine rettigheter som student er vårt hovedfokus. Alle studenter skal bli hørt!

Det skal velges nytt arbeidsutvalg til Campustinget i Narvik:

  • En frikjøpt leder på heltid med funksjonstid fra 01.07.20 til 30.06.21. Leder honoreres med kr. 250 000.
  • To nesteledere med funksjonstid fra 01.08.20 til 30.06.21. Hver nestleder honoreres med kr. 25 000.

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

For mer informasjon om vervene, se Gjeldende mandattekst AU 09.05.18

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til leder? Send en e-post til ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema leder CTiN
Ønsker DU å stille ditt kandidatur til nestleder? Send en e-post til ctin@uit.no og legg ved Kandidatskjema nestleder CTiN

 

Hva er Studentparlamentet?

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved UiT, og består av 25 representanter fra hele UiT. Saker som angår fagpolitiske- og velferdsspørsmål behandles her og tas med i videre arbeid for å forme et bedre UiT. Klikk her for mer informasjon.

Hvilke verv skal velges?

  • Det skal velges en representant fra UiT i Narvik.

 

Alle studenter tilhørende studiested UiT i Narvik kan stille til valg.

Ønsker DU å stille ditt kandidatur til Studentparlamentet UiT? Send en e-post til ctin@uit.no  og legg ved Kandidatskjema SP UiT

Ta gjerne turen innom våre kontorer.

Comments are closed.