Introduksjon

CultEs benytter et stegvis og interdisiplinært design samt ny teknologi for å bidra til langsiktig og integrert landskapsforvaltning av kulturelle og naturlige verdier. Resultatene vil være relevante for de nylig etablerte nasjonalparkstyrene i Norge, og søker blant annet å styrke samarbeidet med ulike interessegrupper. Verktøy som muliggjør medvirkning blant interessegrupper som internettbasert PPGIS og Apple iPad®- kartlegging er en innovativ del av prosjektet.

Figur 1. Link mellom kulturelle økosystemtjenester, adaptiv forvaltning og menneskelig påvirkning.

Figur 1. Link mellom kulturelle økosystemtjenester, adaptiv forvaltning og menneskelig påvirkning.

Disse verktøyene vil bli sammenlignet med medvirkningsverktøy som blir brukt i implementeringen av den europeiske landskapskonvensjonen. For å iverksette adaptiv forvaltning av kulturelle økosystemtjenester må disse knyttes direkte til økosystemstrukturer/funksjoner og forstyrrelser som påvirker disse tjenestene. Vår forskning søker å etablere denne linken og å utvikle nye modeller og metoder for dynamisk og vitenskapsbasert adaptiv forvaltning av kulturelle økosystemtjenester som kan bli tatt i bruk på en landskapskala.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *