Formål

Hovedmål

Å utvikle romlig verktøy for å kartlegge og overvåke kulturelle økosystemtjenester og ta i bruk disse som en del av adaptiv overvåkning i alpine områder.

Delmål

  1. Evaluere effektiviteten og representativiteten til brukermedvirkningsverktøy som internettbasert PPGIS og iPad applikasjoner i overvåkningen av kulturelle økosystemtjenester i nordlige økosystem.
  2. Identifisere romlige grupperinger av kulturelle økosystemtjenester definert av interessegrupper ved hjelp av medvirkende kartlegging.
  3. Modellere det romlige forholdet mellom kulturelle økosystemtjenester, landskapsattributter og menneskelig infrastruktur.
  4. Bruke romlige modeller for å kartlegge kulturelle økosystemtjenester og identifisere romlige byttehandler, synergier og hotspots.
  5. Undersøke forholdene mellom kulturelle økosystemtjenester, menneskelige spor og økosystemkarakteristikker.
  6. Evaluere anvendbarheten til de ulike metodene for bruk i adaptiv overvåkning og forvaltning av kulturelle økosystemtjenester i det alpine nord.