Studieområder

Alle våre studieområder ligger innenfor den europeiske miljøsonen kalt det alpine nord (Metzger et al. 2006; figur 1). I 2014 vil et verneområde i den nordlige delen av Norge (Varanger) bli brukt til å utvikle PPGIS og integrert økosystemtjenestemodellering med prosjektmidler fra TUNDRA/TundrEs. I et annet prosjekt, Linkage, vil vi evaluere bruk av landskapsanalyser i Reisa og Lyngen. I CultEs har vi valgt ut ytterligere to alpine områder bestående av grupperinger av verneområder som representerer ulike forvaltningsregimer. I Midtre Nordland er verneområdene karakterisert av statlig eierskap, reinsdyrsdrift og representasjon av Sametinget i nasjonalparkstyrene. Lengre sør i området fra Jotunheimen og Breheimen og ut Sognefjorden er verneområdene karakterisert av mer privat eierskap, turisme og beiting av andre husdyr som sau og kyr.

Figur 1: Studieområder.

Figur 1: Studieområder.

Referanser
Metzger, M.J., et al., The vulnerability of ecosystem services to land use change. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 2006. 114(1): p. 69-85.