Kartlegging av naturverdier og lokale forvaltningspreferanser i Jotunheimen, Breheimen og Sognefjorden og i Midtre-Nordland. Formidlingsrapport 2015

Rapporten er en sammenstilling av hovedresultatene fra tre ulike vitenskapelige publikasjoner som har analysert hvordan økosystemtjenester (også kalt naturverdier) identifisert av lokale innbyggere i deres nærområder fordeler seg i landskapet med tanke på eiendomsforhold, vern og arealdekke, og i hvilke områder det råder motstridende interesser om arealbruk og årsaker til dette. Studiene er avgrenset til vernet- og omkringliggende natur i områdene Jotunheimen, Breheimen og Sognefjorden samt i Midtre-Nordland i Norge og Tatra nasjonalpark i Polen.

For mer detaljer se:

Comments are closed.