Økosystemtjenester og forvaltningspreferanser i vernede områder i Polen og Norge

Internettkartlegging av økosystemtjenester har blitt utført i Polen på tilsvarende måte som i Norge. Kartleggingen i Polen fokuserte på den mest besøkte nasjonalparken, Tatra, som er en del av Natura 2000 nettverket og også et UNESCO biosfærereservat, og dette studiet sammenligner økosystemtjenester og preferanser kartlagt i Tatra nasjonalpark, Jotunheimen nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Hovedforskjellene mellom de to landene ligger i at i Norge er økosystemtjenestene mer høstings-basert og lokalbefolkningen viser større preferanser for ressursutnyttelse, mens i Polen er preferansene sterkere i form av strengere bevaring. I Polen kartlegges tjenester knyttet til vakker natur, biologisk mangfold og rent vann i større grad enn i Norge. Hytter var svært viktige for nordmenn, men ikke i Polen.

Det samme studiet fant at økosystemtjenestene var relativt like i de to norske nasjonalparkene Jotunheimen og Saltfjellet-Svartisen, men at tjenester knyttet til selvforsyning som jakt, fiske, bær, sopp og kultur/identitet stod sterkere i nord, mens friluftsliv og utbygging av turistfasiliteter stod sterkere i sør.

 

For mer detaljer se:

Comments are closed.