FAQ

Kartlegging av verdier og preferanser

Problemer med programmet

 • Jeg klikker på “Spør om tilgangskode” men ingen kode vises i boksen.

Prøv å åpne linken i en annen nettleser. Vi har prøvd flere nettlesere (Explorer, Chrome) og har ikke klart å identifisere feilen. Det kan være et problem med din PCs innstillingen for noen av nettleserne. Hvis du fortsatt ikke får en kode, vennligst send oss en epost på cultes.online@gmail.com slik at vi kan hjelpe deg.

 • Hvorfor trenger jeg en tilgangskode?

Tilgangskoden gjør at vi kan identifisere individuelle responser samtidig som vi holder deltakerens identitet anonym.

 • Undersøkelsen fungerer ikke på iPad eller tablet.

Vår nettside er for øyeblikket ikke tilpasset touch-skjermer. Vi jobber med å tipasse programmet til touch-skjermer i fremtidige studier. Vennligst gå inn på undersøkelsen fra din bærbare eller stasjonære PC. Beklager dette.

 • Jeg drar teksten med markørnavn, men ingen markør havner på kartet.

Hvis du vil plassere markører på kartet, vennligst dra ikonet til venstre for teksten med ikonnavnet og plasser ikonet på kartet. Hvis du klikker på navnet til ikonet vil en dialogboks med definisjonen for hvert ikon åpnes. For å lukke boksen klikker du en gang til på navnet til ikonet.

 • Ikonet hopper når jeg prøver å plassere det.

Når du slipper ikoner på kartet vil de bevege seg litt oppover. Du kan justere plasseringen ved å klikke og dra på ikonet en gang til. Vi jobber med å ordne dette.

 • Det tar for lang tid å laste inn kartlaget med terreng.

Å laste inn kartlaget med terreng på Google Maps kan ta noen sekunder. Det er på grunn av mengden informasjon som befinner seg i dette kartlaget. Du kan bruke kartlaget med terreng for å orientere deg, for så å slå det av når du er klar for å kartlegge (du finner det øverst i høyre hjørne under menyen «kartlag»).

 • Hva hvis jeg vil trekke meg fra undersøkelsen?

Hvis du vil trekke deg fra undersøkelsen vennligst send oss en epost som inneholder tilgangskoden din på cultes.online@gmail.com.

Om undersøkelsen

 • Hvor lenge vil undersøkelsen pågå?

Undersøkelsen vil være åpen til den 30. september. Det vil ikke være mulig å delta etter dette.

 • Hvor lang tid tar det å fullføre undersøkelsen?

Kartleggingen tar 15-20 minutter å fullføre, avhengig av din kunnskap om området og hvor mange markører du plasserer på kartet.

Personvern og publisering

 • Vil jeg få spam-mail i min innboks?

Du vil ikke få noe spam-mail ved å delta i vår undersøkelse. Vi vil sende to eposter, hvor den første inneholder en lenke til undersøkelsen, og den andre vil være en påminnelse vi sender ut noen få uker senere. Når undersøkelsen er ferdig vil vi slette din epost fra vår database og du vil ikke få flere eposter fra oss, hvis du ikke har angitt annet når du fullførte undersøkelsen. Vi vil heller ikke gi eposten din til noen tredjepart.

 • Hva er retningslinjene for personvern i dette prosjektet?

Vår undersøkelse er anonym og ingen personlig informasjon vil bli publisert. Din epostadresse vil slettes etter den 30.september når undersøkelsen fullføres. All data vil bli aggregert og det vil derfor ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner basert på svar i undersøkelsen.

 • Hvor vil resultatene bli publisert?

Det er CultEs sitt mål å formidle resultatene fra undersøkelsen til både fagfellerog allmennheten (som omfatter alle som er interessert i temaet, fra deltagere til forvaltere). Derfor vil resultatene publiseres på tre forskjellige måter:

 1. Periodevis på vår hjemmeside https://site.uit.no/cultes/oppdateringer/. Teksten vil være på et lettfattelig språk slik at informasjonen lett kan deles med allmenheten.
 2. Møter med nasjonalparkforvaltere og verneområderstyrer for å dele og få tilbakemeldinger på våre resultater. På slutten av prosjektet vil vi publisere en adaptiv forvaltningsplan som et verktøy for bruk i framtidig forvaltning.
 3. Vitenskapelig artikler hvor et mer teknisk språk vil brukes.

Om CultEs

 • Hva betyr CultEs?

CultEs er et akronym for Cultural Ecosystem Services eller kulturelle økosystemtjenester på norsk. Dette er de ikke-materielle godene vi får fra naturen, for eksempel rekreasjonsmuligheter, kunnskap og vakre landskaper. Vi inviterer i dette studiet brukere av naturen til å definere sine verdier som vi kobler til biologiske undersøkelser.

 • Hvem er involvert i CultEs?

CultEs består av en internasjonal gruppe forskere med både natur- og samfunnsvitenskapelig bakgrunner fra flere universiteter og forskningsinstitutter (UiT – Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Queensland, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Utah State University, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)). For å lære mer om vår gruppe, klikk på følgende lenke: https://site.uit.no/cultes/om-oss/.

 • Vil du komme i kontakt med oss?

Hvis du har flere spørsmål eller vil kontakte oss kan du bruke vårt kontaktskjema eller sende en epost til cultes.online@gmail.com.