Relaterte prosjekter

Linkage

LINKAGE er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Arktiske Unviersitet i Tromsø ,Polish Academy of Sciences, og Samfunnsvitenskapelig Fakultet ved Adam Mickiewcz Universitet I Poznan, Polen (AMU). Prosjektet er finansiert av det Polsk-Norske programmet I Norges Forskningsråd.

 

 

PhD n Naturbasert tourisme

Tittel: Naturbasert turisme i verneområder: dilemmaer og synergier mellom ulike økosystemtjenester