Kritiske perspektiver på og i kulturskole

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet inviterer til konferansen:

Cutting Edge Kulturskole, 2019: Kritiske perspektiver på og i kulturskole

De store og raske endringene i det politiske og sosiale klimaet i Europa og andre deler av verden gjør det nødvendig å stille spørsmålet om hvordan vi ivaretar felles verdier og et inkluderende samfunn. Fremveksten av populistiske og autoritære politiske krefter, økologiske trusler og en økende sosio-økonomisk ulikhet tydeliggjør at man i dag i større grad må betrakte skole og utdanning som en arena for positiv samfunnsendring. Det blir stadig mer utfordrende å forberede den kommende generasjonen til et menings- og ansvarsfullt liv. 

Er det, på grunn av det nye klimaet i Europa, behov for et fornyet syn på kulturskolen? Er kritiske perspektiver på kunstpedagogikk og kulturskole noe vi må ta tak i? Har vi behov for kritiske perspektiver på og i kulturskolen?  Kritisk-pedagogiske perspektiver fra Freire-tradisjonen har fått fotfeste i drama- og teaterfagene, mens tankegodset fremdeles gis lite oppmerksomhet i fag som musikk- og dansepedagogikk og i kunst- og håndverksfag. Med #CEK2019 ønsker vi å utfordre og undersøke kulturskolens potensiale som en arena for barn og unges læring og utvikling gjennom kritiske perspektiver.

Forskningskonferansen vil bli holdt ved UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Krognesveien 33 i Tromsø, 3 og 4. oktober 2019. Norsk kulturskoleråd  inviterer til praksisutviklende konferanse 2. oktober 2019.

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke  samarbeid om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelter og  forskningsmiljøer som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

Call for abstracts, Frist: 20. februar 2019 

Du kan sende abstract til følgende presentasjonsformat, merk hvilket format du ønsker:

 • Paper. (20 min presentasjon, 10 min tilbakemelding/diskusjon) Dette inkluderer tradisjonelle, vitenskapelige paper såvel som kunstneriske, performative paper. Hvert paper vil få tilbakemelding fra en forberedt respondent.
 • Symposium. (45 min+ 10 min til diskusjon) Dette er flere paper som henger sammen i et større prosjekt. Forberedt respons
 • Konsertforedrag, Pecha Kucha, performative lecture el.l. 
 • Poster. Posterne kan gjerne henges opp allerede på førkonferansen den 2.10, men vil bli gitt tid i programmet 3. eller 4.
 • Rundbordsdiskusjon. (45 min, ingen respondent). Dette er et format der en inviterer til diskusjon rundt et oppgitt tema.
 • Praksispresentasjoner beregnet for Kulturskolerådets førseminar den 2. oktober. Lenke til førkonferansen

Abstract sendes på epost til cuttingedge@ilu.ntnu.no. Merk mailen med ‘Abstract til Cutting Edge 2019’.

Viktige datoer:

 • 20. februar 2019: Frist for å sende inn abstracts
 • 15. august 2019: Frist for innsending av endret abstract som skal legges på konferansens webside (frivillig)
 • 1. september 2019: Frist for innsending av utvidet abstrakt eller fullt paper (frivillig)
 • 5. september 2019: Siste frist for påmelding
 • 2. oktober 2019: Norsk kulturskoleråds praksisutviklende konferanse
 • 3. og 4. oktober 2019: Cutting Edge Kulturskole 2019 – konferanse