Keynotes

We are proud to present …

Antonia Darder er en internasjonalt anerkjent forsker, kunstner, aktivist og Freire-ekspert. Hun er ansatt ved Loyola Marymount University i Los Angeles og er også professor emerita  I utdanningespolitikk og ledelse ved University of Illinois Urbana Champaign. I sin forskning har hun fokus på tematikker som rasisme, politisk økonomi, likestilling og utdanning. Hun er kjent for å videreutvikle Paulo Freires kritiske pedagogikk sett inn i en Nordamerikansk kontekst. Darders kritiske teori om bi-kulturalisme har fokus på forholdet mellom kultur, sosial rettferdighet, moral, likestilling og makt. De senere årene har utviklet en kritisk teori om lederskap og spørsmål om like rettigheter og community empowerment.Hun har skrevet en rekke bøker i feltet:

  • Culture and Power in the Classroom
  • Reinventing Paulo Freire: A Pedagogy of Love
  • A Dissident Voice: Essays on Culture, Pedagogy, and Power
  • After Race: Racism After Multiculturalism
  • The Critical Pedagogy Reader
  • Latinos and Education: A Critical Reader

 

http://www.darder.org

Om Antonia Darders keynote:
Art and Liberation: Igniting Decolonizing Sensibilities:  Artists from subaltern communities have long used their work to inspire dialogue, raise questions, and protest injustices in their communities and the larger society. This presentation illustrates that ways in which art has been used as a form of public pedagogy and a tool for social justice, as well as a catalyst for change. Central to this discussion is a decolonizing and anti-capitalist ethos that recognizes the ways in which artists in subaltern communities both struggle to redefine and expand the meaning and use of art, not only to chronicle injustices but also as a powerful transgressive force to advance an emancipatory vision for a more just and loving world.

 

Rebekka Brox Liabø (født 1978 i Kristiansund) er en norsk kulturarbeider, dramapedagog og forfatter. Hun har praktisk-estetisk lærerutdanning og Forfatterstudiet fra UiT – Norges Arktiske Universitet.

Liabø har bred erfaring fra arbeid i kulturfeltet, både kunstnerisk, pedagogisk og administrativt. Hun var i årene 2004–2009 fagsenterleder for scenekunst ved Tromsdalen kulturhus – KULTA, og har siden 2009 vært leder for prosjektet «Rulleramp» hvor hun er dramatiker og skrivepedagog. 

Hun er også initiativtaker og leder for skriveprosjektet «Snakk for deg sjøl» som skal bidra til å redusere frafallet i videregående opplæring. Ungdom i Troms og Finnmark deltar i prosjektet og skriver tekster om skole, ungdomstid og frafall. Tekstene er bakgrunnsmateriale teaterforestillingen «Snakk for deg sjøl» som hadde premiere på Hålogaland Teater i 2015. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen. Liabø har gjennom en årrekke vært aktiv i det frie scenekunstmiljøet i Tromsø blant annet gjennom arbeidet som leder for RadArt – «nettverksorganisasjonen for fri scenekunst i Tromsøregionen» fra 2013 til 2015.

Hun har arrangert skriveverksteder for eldre, for innsatte i fengsel og for brukere av Kirkens Bymisjon. Høsten 2015 tok Liabø i bruk Rakettkiosken ved torget i Tromsø for å vise teater for barn basert på hennes to barnebøker om Tom Roger. Hun er også mye brukt som arrangør og faglig leder for tverrfaglige skriveverksteder

 

http://snakkfordegsjol.no

Om Rebekka Brox Liabøs Keynote:

Snakk for deg sjøl
Et Performanceforedrag med eritreisk kaffe, ungdommens stemmer og forstyrrelser.
Om utenforskap, pedagogikk og kunst, form- og metodeeksperimentering.
– Ta med fulladet mobil.